Jesteś Gościem na naszej stronie!  
aktualności
ogłoszenia
duszpasterstwo
grupy parafialne
historia
galeria
kontakt

Msze św. w niedzielę
7.3o, 9.3o, 11.3o, 17.oo
Msze św. w tygodniu
7.oo, 18.oo

Kancelaria
wt, czw 16.oo-17.3o
sb 9.oo-11.oo

>> PRZYSTAŃ <<

Historia parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wieś Byczyna, która obecnie jest dzielnicą miasta Jaworzna swoją nazwę zawdzięcza rosnącym tu przed laty drzewom bukowym. Mieszkańcy Byczyny należeli do parafii Św. Wojciecha w Jaworznie. Ludność Byczyny przeważnie robotniczo – chłopska, już od roku 1913 myślała o budowie Kościoła, względnie większej kaplicy. W tymże roku zebrano 1000 koron austriackich na ten cel, a także przygotowano większą ilość wapna. W czasie I wojny światowej przyszła dewaluacja, pieniądze przepadły, a wraz z nimi projekt budowy kościoła.

W roku 1923 sprawa budowy kościoła znów zaczyna być aktualna. Od 1 września 1928 roku w przydrożnej kapliczce w Byczynie zaczął prowadzić katechizację i odprawiać Mszę Św. Ks. Wiktor Wójcik. W tymże roku powstaje Komitet Budowy Kościoła na czele którego staje pani Maria Michalik. 14 lutego 1929 roku udaje się delegacja do J.E. Księcia Metropolity Krakowskiego Adama Stefana Sapiehy z prośbą o zgodę na budowę kościoła i powstanie parafii. W tym samym roku, 11 maja do Jaworzna przyjechał Książe Metropolita z wizytą duszpasterską. Przy sposobności odwiedził pobliską Byczynę i ustalił miejsce pod budowę kościoła u podnóża Góry Biskupiej. Plan budowy kościoła opracował architekt z Krakowa, prof. Józef Gałęzowski, który wytyczył również miejsce pod fundamenty, było to w roku 1930. 8 września 1930 r. poświęcenia kamienia węgielnego i nadania tytułu kościoła – Najświętszego Serca Pana Jezusa – dokonał sam Książe Metropolita. W lipcu 1931 r. przystąpiono do budowy prezbiterium, w którym z czasem Msze Św. zaczął odprawiać Ks. Zygmunt Łaczek. W 1932 roku rozpoczęto budowę plebanii. 16 lipca 1933 roku z ambon kościołów w Jaworznie odczytano akt erekcyjny ustanawiający Byczynę samodzielną parafią. W 1937 roku rozpoczęto budowę głównej nawy a już 18 października 1938 roku przykryto kościół dachem. 20 listopada 1938 roku po raz pierwszy wierni zgromadzili się na nabożeństwie w całym kościele.

W pierwszych dniach września 1939 roku Niemcy wkroczyli do Byczyny wywołując panikę wśród miejscowej ludności. W późnych miesiącach jesiennych powołali zarząd gminy, którego przewodniczącym był nie-Polak. Równocześnie utworzono posterunek policji niemieckiej na plebanii, który funkcjonował tu do 1943 roku Pomimo strasznego terroru niemieckiego okupanta miejscowa ludność troskę swoją o parafię wyrażała poprzez ofiary na dalszą rozbudowę kościoła /wieża/.

21 stycznia 1945 roku Byczyna została wyzwolona spod hitlerowskiej okupacji. 6 marca 1945 roku nowym proboszczem został Ks. Władysław Będek. 10 czerwca 1949 roku spłonęły zabudowania gospodarcze, które odbudowano do września tegoż roku. W 1950 roku zainstalowano dwa dzwony, które konsekrował Kardynał Sapieha.

W grudniu 1951 roku do parafii w Byczynie przybywają Siostry Serafitki.

Pierwszy wikariusz Ks. Eugeniusz Sukiennik został mianowany do parafii w Byczynie 4 sierpnia 1957 roku.

Kapłanem pochodzącym z parafii w Byczynie jest Ks. Franciszek Pacwa /prymicje 4.07.1961 roku/.

27 czerwca 1965 roku wizytował parafię i udzielił sakramentu bierzmowania Ks. Kardynał Karol Wojtyła.

W maju 1967 roku nowym proboszczem zostaje Ks. Franciszek Kołacz. Dokończył budowę organ oraz zainstalował ogrzewanie w kościele i na plebani.

22 marca 1974 roku nowym proboszczem zostaje Ks. Jan Głód.

22 marca 1975 roku podczas wizyty w parafii Ks. Kardynał Karol Wojtyła udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania i odznaczył panią Marię Michalik /liczącą wówczas 80 lat/ medalem „PRO ECCLESIAE ET PONTIFICE” nadanym przez ówczesnego papieża Pawła VI.

Kościół został konsekrowany 6 grudnia 1983 roku przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

2 sierpnia 1986 roku proboszczem zostaje Ks. Zdzisław Hopciaś, który zabiegał o powstanie kościoła w sąsiednich Jeziorkach

Od 25 marca 1992 roku parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie – Byczynie należy do nowoutworzonej diecezji, której stolicą jest Sosnowiec

W 1992 roku kolejnym proboszczem zostaje Ks. Waldemar Gawron.

Od 15 sierpnia 1993 roku nowym proboszczem zostaje Ks. Eugeniusz Cebulski. W uroczystość Wszystkich Świętych 1994 roku została poświęcona nowo zbudowana kaplica na cmentarzu. Poświęcenia dokonał Biskup Ordynariusz diecezji sosnowieckiej Adam Śmigielski.

Od 15 sierpnia 2004 roku proboszczem parafii jest Ks. Jerzy Dębski. Rok 2005 to początek prac remontowych na plebani: wymiana okien, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej i wodnej. Wiosną 2006 r. rozpoczęły się prace związane z wymianą pokrycia dachu na kościele i plebani. Prace te zostały wykonane przez Zakład Blacharski pana Kazimierza Kulasiaka z Chyżnego. Rok 2007 to prace remontowe na plebani w ramach szkód górniczych. Parafia wspólnie z Południowym Koncernem Węglowym SA Zakład Górniczy Sobieski III w Jaworznie, współfinansując, przeprowadziła kapitalny remont pomieszczeń plebani i wykonano ocieplenie plebani. Z ramienia kopalni remont został wykonany przez firmę remontową pana Henryka Proksy z Jaworzna – Szczakowej. Równocześnie z pracami remontowymi na plebani, w czasie wakacji przeprowadzono remont salek, gdzie swoje zajęcia mają dzieci i młodzież w świetlicy parafialnej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystań”, działające przy naszej parafii. Na cmentarzu parafialnym zostało wykonanych ok. 1 km. alejek z płytek chodnikowych. Wokół kaplicy wykonano drogę procesyjną. Został pomalowany dach. Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Polster” z Jaworzna – Byczyny. 16 czerwca 2008 r. rozpoczął się generalny remont kościoła w ramach szkód górniczych. Parafia wspólnie z Południowym Koncernem Węglowym SA Zakład Górniczy Sobieski III w Jaworznie , współfinansując, przeprowadziła kapitalny remont kościoła. Prace prowadziły: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Polster” z Jaworzna – Byczyny; elektrycy pod kierownictwem pana Kazimierza Dubiela; Pracownia Konserwacji Zabytków ANTIQUE STYLE SC JJ. Łęgowscy z Katowic, firma kamieniarska pana Andrzeja Cekiery z Krzeszowic; Pracownia Ślusarstwa Artystycznego KOPYCIOK z Katowic. Pan Szala – stolarz z Tarnowskich Gór wykonał 34 dębowe ławki. Prace w kościele zostały zakończone wiosną 2009 r., remontem organów piszczałkowych, do których dołożono 5 głosów. Remont wykonał organmistrz Sławomir Piotrowski z Modlnicy.

W niedzielę 31 maja 2009 r. Mszę Św. prymicyjną odprawił rodak Ks. Mariusz Biśta.

Od 24 do 29 listopada 2009 r. w naszej parafii odbyły się Misje Święte, które prowadził Ks. Mirosław Tosza. Misje były przygotowaniem do podziękowania Bogu za czas remontu w kościele i na plebani przeprowadzonych pod kierunkiem Ks. Proboszcza Jerzego Dębskiego, we współpracy parafii z Południowym Koncernem Węglowym w ramach szkód górniczych. Poświęcenia wyremontowanego kościoła dokonał 29 listopada 2009r. na mszy Św. o godz. 11.3o Ks. Bp Grzegorz Kaszak, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej.


aktualności | ogłoszenia | duszpasterstwo | grupy parafialne | historia | galeria | kontakt

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie