LOGUJ
Kontakt
Podziekowania
News Onas Statut Działalność Galeria
Jesteś naszym Gościem od o3.2oo5!  

Działalność Stowarzyszenia

Kolonia Letnia - Zakopane 2.07 - 15.07.2012 (informator dzień po dniu..) »

Kolonia Letnia - Zakopane 4.07 - 18.07.2011 (informator dzień po dniu..) »

Kolonia Letnia - Zakopane 28.06 - 12.07.2010 (informator dzień po dniu..) »

Kolonia Letnia - Zakrzów 22.06 - 7.07.2008 (informator dzień po dniu..) »

Program zajęć w naszej świetlicy 2oo7/2oo8 »

Wielki turniej FIFA 2006 »

Wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie »

Kolonia Letnia - Niedzica 26.06 - 8.07.2006 (informator dzień po dniu..) »

Dotacje i programy realizowane wspólnie z UM Jaworzno (2005) »

Główne cele Stowarzyszenia

 • Przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom i wszelkiego rodzaju patologiom wśród dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych norm i wzorców zachowania w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza koleżeńskich, wzajemnego szacunku, kultury osobistej oraz umiejętności wyrażania emocji bez szkody dla innych.
 • Integrowanie społeczności lokalnej.

Realizacja celów głównych Stowarzyszenia oparta jest na realizacji następujšcych celów szczegółowych:
 • rozbudzanie i rozwijanie aktywności, zainteresowań i talentów;
 • rozwijanie umiejętności współżycia społecznego;
 • tworzenie możliwości osišgania sukcesu w różnych dziedzinach;
 • organizowanie czasu wolnego;
 • wspieranie rodziców i szkoły w procesie wychowawczym;
 • budzenie wrażliwości na sztukę i poprzez sztukę;
 • uczenie współpracy;
 • pomoc w rozwišzywaniu problemów;
 • rozwijanie umiejętności dyskusji i uczenie jej reguł.

  Jeśli chciałbyś zostać naszym sponsorem, zamieścić reklamę - napisz, czekamy na Ciebie! Dopisz się do Księgi Gości!  
© 2013 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Przystań