Jesteś Gościem na naszej stronie!  
aktualności
ogłoszenia
duszpasterstwo
grupy parafialne
historia
galeria
kontakt

Msze św. w niedzielę
7.3o, 9.3o, 11.3o, 17.oo
Msze św. w tygodniu
6.3o, 7.oo, 17.oo

Kancelaria
wt, czw 15.oo-16.3o
sb 9.oo-11.oo

KSIĘGA GOŚCI

Dzieci Maryi

Spotkania

Obejmuje zasadniczo młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej, świętej Katarzynie Laboure w 1830 roku w kaplicy sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX, 20 czerwca 1847 roku i kilkakrotnie potwierdzone odpowiednimi dokumentami Stolicy Apostolskiej. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie świeckich.

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 roku. Kieruje się ono przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach ( kan. 321 -326). Hasłem Stowarzyszenia są słowa: O Maryjo bez grzechu Poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Znakiem rozpoznawczym w Stowarzyszeniu Dzieci Maryi jest Cudowny medalik objawiony św. Katarzynie Laboure. Jako strój uroczysty przyjmuje się białą bluzkę i ciemną spódnicę oraz medal na wstążce. Członkinie Stowarzyszenia zawsze noszą Cudowny medalik na szyi, stosownie do zapewnienia Maryi: Wszyscy, którzy go będą nosili, ... otrzymają wiele łask. świętem patronalnym Stowarzyszenia jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Matki Bożej, troska o wzrost osobistej świętości przez naśladowanie Maryi, praktykowanie Jej cnót, szczególnie miłości, pokory, czystości i posłuszeństwa, wychowanie w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom między duchowej i materialnej. Zawołaniem są słowa: Cześć Maryi. Odpowiedź brzmi: Cześć Niepokalanej. Tym zawołaniem pozdrawiają się między sobą dziewczęta. Członkiniami są dziewczęta od 9 - ciu do około 25 lat. Dzielą się na trzy grupy wiekowe:

Dzieci Maryi Młodsze od 9 do 11 lat,
Dzieci Maryi Starsze od 12 do 14 lat,
Młodzież Maryjna: powyżej 15 lat.

Po przekroczeniu 25 roku życia proponuje się przejście do Apostolatu Maryjnego, który jest kontynuacją Stowarzyszenia Cudownego medalika i ma zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

Każda nowo przyjęta członkini (do jakiejkolwiek grupy wiekowej) powinna zapoznać się z historią Cudownego Medalika i jego symboliką. Maryja, bowiem w objawieniu, które miało miejsce 27 listopada 1930 roku powierzyła Katarzynie specjalną misję, mianowicie, by według tego wzoru wykonać medalik. Maryja stoi na białej kuli, na którą spływają promienie wysyłane przez pierścienie. Wokół w kształcie owalu jest napis: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ma drugiej stronie medalika jest litera M z przewleczoną belką poprzeczną podtrzymującą krzyż. Pod literą widnieją dwa serca, jedno w koronie cierniowej, a drugie przebite mieczem. Całość otacza dwanaście gwiazd. Pierwsze medaliki ukazały się w maju 1832 roku. Dzieci, które odbyły 3 - miesięczne przygotowanie i zostały pouczone, czym jest wspólnota, do której decydują się należeć dnia 8 grudnia w czasie Mszy świętej zostają uroczyście przyjęte do Stowarzyszenia i otrzymują medal średniej wielkości na wstążce koloru różowego. Po rocznej formacji otrzymują taki sam medal na zielonej wstążce, a później na wstążce koloru niebieskiego. Następuje wtedy uroczyste ofiarowanie się każdego dziecka Matce Bożej. Dzieci otrzymują wtedy także Legitymację Dziecka Maryi.

W naszej parafii Serca pana Jezusa w Jaworznie - Byczynie wspólnota Dzieci Maryi posiada już swoją tradycję, bowiem s. Łucja Grzyb prowadziła już taką grupę w parafii. Obecnie od dwóch lat 10 osobową grupą Dzieci Maryi opiekuje się siostra Mieczysława Janina Zarębczan.

W tym roku szkolnym - 8 grudnia na mszy świętej odprawianej przez tutejszego Ks. Proboszcza Jerzego Dębskiego zostały te dziewczynki uroczyście przyjęte do Stowarzyszenia, złożyły przyrzeczenia i otrzymały legitymacje przynależności.

Spotkania formacyjne odbywają się w świetlicy parafialnej w piątki o godzinie 16.0o. Każde spotkanie rozpoczyna się odmówieniem tajemnicy różańca świętego.

Nasza wspólnota bierze czynny udział w życiu parafii włączając się w uroczystości parafialne. Organizujemy także różne wyjazdy, W tym roku byliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej na jasełkach w wykonaniu kleryków ze Zgromadzenia oo. Bernardynów. W wakacje chcemy pojechać na Wakacje z Bogiem do Białki Tatrzańskiej do Pensjonatu Hanka.

Zapraszamy chętne dziewczynki do naszej wspólnoty.

s. Mieczysława Zarębczan

« wróć
piątek16.oo

opiekun: s. Mieczysława

aktualności | ogłoszenia | duszpasterstwo | grupy parafialne | historia | galeria | kontakt

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie